ISO 9001
ISO 29001
Kontakt informacije

SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o.

Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko

ZAGREB, HRVATSKA


POSLOVNA JEDINICA JUŽNA HRVATSKA

Ivana Pavla II 19a, 21212 Kaštel Sućurac,

SPLIT, HRVATSKA


Email: specijalna-oprema@specijalna-oprema.hr

Phone: +385 (0)1 653 0671, +385 (0)1 653 0677

Fax: +385 (0)1 653 0680

Laboratorij za ispitivanje plinomjera

Plinska mjeriteljska instalacija niskog tlaka je projektirana kao višenamjenska instalacija za ispitivanje mjerila protoka i obujma plinovitih fluida (plinomjera), uključujući analizu uvjeta ugradnje, kao i za određivanje protočnih karakteristika razne opreme koja radi sa plinovitim fluidima kao što su filteri, hvatači plamena, ventili itd. Shema instalacije dana je na slici dolje. Instalacija koristi zrak kao radni fluid u otvorenom sistemu na približno atmosferskom tlaku.
 

Qmin = 0.5 m3/h,   Qmax = 10000 m3/h

Plinska mjeriteljska instalacija niskog tlaka


Instalacija ima dvije podsekcije sa posebnim ventilatorima, a upravljanje protokom vrši se promjenom broja okretaja motora ventilatora  i prigušivanjem pomoću profilirane kuglaste slavine. Mjerna  područja susjednih poveličini, radnih etalona se prekrivaju najmanje za jednu trećinu mjernog područja, te je moguća povremena kontrola radnih etalona. Cijeli sustav upravljanja je potpuno automatiziran:

 

 •     upis osnovnih podataka za ispitanik
 •     izbor protoka kod kojeg će se vršiti umjeravanje
 •     izbor linije radnog etalona kroz koji će zrak strujati istovremeno kao i kroz ispitanik
 •     automatsko postavljanje protoka na zadanu vrijednost
 •     mjerenje obujma koji prolazi kroz ispitanik i radni etalon
 •     obračun sa ispisom podataka


U toku postupka ispitivanja mjerilo koje se ispituje i etalon rade pri različitim uvjetima, te se njihove vrijednosti svode na jednadžbu stanja i kontinuiteta


 Plinska mjeriteljska instalacija niskog tlaka  

    
uzimajući u obzir relativne pogreške etalonskih veličina, dolazi se do pogreške mjerila koje se ispituje.    


PRIMJENA

 •     Tipna ispitivanja
 •     Prva i ponovna ispitivanja, ovjeravanja mjerila koja se nalaze u javnom prometu radi naplate potrošnje
 •     Ispitivanje i ovjeravanje svih tipova mjerila za mjerenje potrošnje plina sa impulsnim ili analognim izlazom
 •     Određivanje protočnih karakteristika plinskih uređaja i armaturePrimjeri ovakvih mjerila:

 •     plinomjeri s turbinom
 •     plinomjeri s rotacijskim klipom
 •     plinomjeri s mjehom
 •     mlaznice, prigušnice, venturi mjerila
 •     filteri, ventilatori
 •     zaporni ventili, regulacijski ventili, dišni ventili
 •     zaustavljivači plamena