ISO 9001
ISO 29001
Kontakt informacije

SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o.

Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko

ZAGREB, HRVATSKA


POSLOVNA JEDINICA JUŽNA HRVATSKA

Ivana Pavla II 19a, 21212 Kaštel Sućurac,

SPLIT, HRVATSKA


Email: specijalna-oprema@specijalna-oprema.hr

Phone: +385 (0)1 653 0671, +385 (0)1 653 0677

Fax: +385 (0)1 653 0680

U PDF dokumentu ispod nalaze se detaljne informacije o ovom proizvodu

Zupčasta pumpa TIP ZP-1 Zupčasta pumpa TIP ZP-1

 

Zupčasta pumpa TIP ZP-1

 

PRIMJENA

Zupčaste pumpe se upotrebljavaju prvenstveno za rad s naftom i naftnim derivatima, a mogu se koristiti i za slične neagresivnemedije. Osobito su pogodne za manipulaciju s gustim medijima (viskozitet 45 mm2/s). Ove pumpe se vrlo uspješno koriste za različite potrebe, a naročito:

 • U energetskim postrojenjima za dobavu tekućeg goriva plamenicima kotlova i peći
 • U agronomiji (sušare i sl.) za cirkulaciju vrućih ulja
 • Na benzinskim stanicama i skladištima goriva (za manipulaciju s težim naftnim derivatima)
 • U prehrambenoj industriji za prepumpavanje biljnih i životinjskih ulja i masti

Pumpe ZP-1 se primjenjuju isključivo za medije s mazivnim svojstvima, jer se podmazuju medijem koji se pumpa.

 

TEHNIČKI OPIS

Osnovne dimenzije pumpi navedene su u Tabeli 1. Zupčaste pumpe su potpuno zatvorene. Opremljene su sigurnosnim prestrujnim ventilom koji kod povečanog tlaka propušta medije od tlačne strane preko prestrujnog kanala na usisnu stranu pumpe. Ovaj ventil osigurava pumpu i priključnu instalaciju od prekomjernog povećanja tlaka, ali se ne dozvoljava prekidanje odvoda ulja u duljem trajanju, jer se manja količina ulja brzo zagrije, pa može prouzročiti oštećenje pumpe.
Zupčaste pumpe pokrivaju područje dobave od 0,2 do 0,8 m3/h s nazivnim tlakovima PN 16 i 25. Usisna visina Hs je 4 m kod viskoziteta min. 3 mm2/s do max. 45 mm2/s. Na posebnom listu prikazani su dijagrami dobave zupčastih pumpi. Navedene dimenzije standardnih zupčastih pumpi vrijede za ugrađene elektromotore prema preporukama standarda IEC. Maksimalna radna temperatura je 353 K (80° C), radni tlak 2 MPa, a protok 0,8 m3/h. Na svakoj pumpi je pričvršćena pločica koja sadrži osnovne podatke: broj pumpe, tip, godinu proizvodnje, kapacitet, tlak i broj okretaja.
 

MATERIJALI

 • Pojedini dijelovi pumpi izrađeni su od sljedećih materijala:
 • Kućište od kvalitetnog sivog lijeva
 • Zupčanici od legiranog čelika
 • Vratilo, rukavci i zupčanik su u istom komadu
 • Klizni ležaji odgovarajuće kvalitete
 • Kruta spojka od mjedi
 • Priključne prirubnice od čelika prema HRN-u

 

ELEKTROMOTORI

Za pogon zupčastih pumpi upotrebljavaju se standardni trofazni (380 V, 50 Hz) asinhroni elektromotori, kavezni,zatvorene izvedbe (zaštita IP 54). Na posebni zahtjev isporučujemo elektromotore za rad u eksplozivnoj atmosferi u "S" izvedbi (eksplozivna zaštita) uz atest komisije za ispitivanja "S" uređaja. Elektromotor je jedini dio elektoroopreme koji se isporučuje sa zupčastom pumpom.

 

TABELA 1 - DIMENZIJE I MASE

Zupčasta pumpa TIP ZP-1

 

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

ZP - 1             - 6 l/min          - 0,8 MPa           - vruće ulje         - 350 K              - 20 mm2/s
tip pumpe          kapacitet          radni tlak          radni medij          temp. medija         viskozitet medija

 

 

NAČIN SPAJANJA

Priključci su navojni u skladu s HRN M.B0.056 (DIN 2999) te prirubnički PN 40 u skladu s HRN M.B6.165 (DIN 2635). Na posebni zahtjev izvodimo priključke i prema ostalim standardima.
 

ISPITIVANJE

Za sve zupčaste pumpe dostavljamoatest o proizvodnom ispitivanju s "Q - p" dijagramom te garanciju za deklarirane količine i tlakove dobave i funkcionalnost u pogonu prema garantnim uvjetima. Suvremena konstrukcija, precizna obrada i detaljna kontrola svake pojedine pumpe garantiraju solidnu izvedbu i postojanost u radu.
 

UPUTE ZA MONTAŽU

Kod montaže zupčastih pumpi obvezno je pridržavati se smjera protoka koji pokazuju strelice na pumpi. Ukoliko kupac želi promjenu smjera pumpanja, potrebno je pumpu vratiti u SPECIJALNU OPREMU na preinaku. Postolje zupčastih pumpi nije predviđeno za prihvačanje bilo kakvih sila koje bi mogle nastupiti zbog termičke dilatacije cjevovoda. Zbog toga je potrebno o tome voditi računa prilikom projektiranja instalacije u koju će pumpa biti ugrađena. Kod upotrebe zupčastih pumpi za diskontinuirani rad s medijima visokog krutišta (mazut, loj itd.) potrebno je predvidjeti grijanje pumpe do temperature koja će garantirati tekuće stanje medija zaostalog u pumpi. Svaka zupčasta pumpa treba biti zaštićena u radu s filterom na usisnoj strani.
 

UPUTE ZA ODRŽAVANJE

Zupčastu pumpu ZP-1 nije potrebno podmazivati, jer ima klizne ležajeve, a podmazuje se medijem koji se pumpa. Prilikom svakog uključivanja u rad, potrebno je provjeriti da li je zaostali medij u pumpi u tekućem stanju, jer ukrućeni medij u pumpi preopterećuje elektromotor u njegovom najkritičnijem momentu (start) i oštećuje pumpu.
 

ISPORUKA

Isporučuje se zaštićena od korozije, a priključne navojne odnosno prirubničke površine osigurane su od mehaničkih oštećenja. Pumpa s električnim grijačem isporučuje se na posebni zahtjev.

 

TABELA 2 - OSTALE IZVEDBE ZP-1

Zupčasta pumpa TIP ZP-1

 

IZBOR PUMPE

Dijagrami dobave zupčastih pumpi odnose se na rad s medijima viskoziteta 45,2 mm2/s, a na posebni zahtjev isporučujemo pumpe čije su karakteristike definirane kod drugih viskoziteta. Ovo ne znači da se naše standardne pumpe ne mogu upotrijebiti za rad s medijima drugog viskoziteta. Naime, navedene dobavne količine i tlakovi mogu se postići jedino kod medija s viskozitetom od 45,2 mm2/s dok su kod medija drugih viskoziteta drukčije karakteristike.

 

Zupčasta pumpa TIP ZP-1alt=

Zupčasta pumpa TIP ZP-1