ISO 9001
ISO 29001
Kontakt informacije

SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o.

Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko

ZAGREB, HRVATSKA


POSLOVNA JEDINICA JUŽNA HRVATSKA

Ivana Pavla II 19a, 21212 Kaštel Sućurac,

SPLIT, HRVATSKA


Email: specijalna-oprema@specijalna-oprema.hr

Phone: +385 (0)1 653 0671, +385 (0)1 653 0677

Fax: +385 (0)1 653 0680

 

 

Sadržaj ove publikacije  isključiva je odgovornost tvrtke SPECIJALNA – OPREMA LUČKO  d.o.o.

ULAGANJE U POBOLJŠANJE KVALITETE PROIZVODA TVRTKE SPECIJALNA OPREMA - LUČKO D.O.O.

 

Tvrtka SPECIJALNA OPREMA – LUČKO d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting - a  provela je projekt

„Ulaganje u poboljšanje kvalitete proizvoda tvrtke Specijalna oprema – LUČKO d.o.o. „
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 Svrha (cilj) Poziva

  • Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Specifični cilj projekta:

  • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

 

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: „Ulaganje u poboljšanje kvalitete proizvoda tvrtke Specijalna oprema – LUČKO d.o.o. „
  • Naziv poziva: „ Certifikacijom proizvoda do tržišta“  ; KK.03.2.1.12.0020
  • Trajanje: 29.10.2018. – 29.05.2020.
  • Vrijednost projekta:  51.293,75 kuna
  • EU sufinanciranje:   34.879,75 kuna

Očekivani rezultati provedbe:

  • Certifikacija provedena i certifikat za sigurnosni ventil izdan
  • Prihodi od prodaje porasli za 8%

 

SAŽETAK: Specijalna oprema - LUČKO d.o.o. provedbom projekta planira certificirati vlastiti proizvod - sigurnosni ventil UTS 101, sukladno Direktivi 2014/68/EU, kako bi zadovoljio zahtjevima i standardima za plasiranje proizvoda na tržište. Certifikacija navedenog sigurnosnog ventila, omogućit će Prijavitelju da postane konkurentniji na inozemnom tržištu, što će se pokazati kroz povećanje obujma proizvodnje, povećanja prihoda od izvoza u ukupnim prihodima, te posljedičnog povećanja poslovnih prihoda i broja zaposlenih.

Kontakt :  .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu),   www.specijalna-oprema.hr

Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr