ISO 9001
ISO 29001
Kontakt informacije

SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o.

Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko

ZAGREB, HRVATSKA


POSLOVNA JEDINICA JUŽNA HRVATSKA

Ivana Pavla II 19a, 21212 Kaštel Sućurac,

SPLIT, HRVATSKA


Email: specijalna-oprema@specijalna-oprema.hr

Phone: +385 (0)1 653 0671, +385 (0)1 653 0677

Fax: +385 (0)1 653 0680

Ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti

Ispitivanje

 Ambijentalni uvjeti  Ispitivanje se izvoditi pri temperaturno stabilnim uvjetima (promjena do ±2 °C), u rasponu temperatura od 10 do 25°C.
Tlak ispitivanja Sigurnosni ventil za zrak ili vodenu paru ispituju se zrakom, pregrijanom parom ili drugim plinom poznatih karakteristika. Sigurnosni ventili za kapljevine ispituju se vodom ili drugom kapljevinom poznatih karakteristika.
Tlak podešavanja je tlak na kojem ventil počinje otvarati (prva promjena koja registrira instrument za mjerenje tlaka). Dozvoljena odstupanja su: -tlak početka otvaranja ±3% tlaka početka otvaranja ili 0,15 bara (uzima se veća vrijednost).

Ispitivanje sigurnosnog ventila sastoji se od ispitivanja nepropusnosti i čvrstoće.


Ispitivanje nepropusnosti

Nepropusnost ventila sigurnosti provjerava se na radnom , na tlaku početka otvaranja i nakon zatvaranja.
Nepropusnost se dokazuje održavanjem narinutog statičkog tlaka na ulaznom dijelu ventila.
Ispitivanje na nepropusnost  traje onoliko dugo koliko je potrebno da se sa sigurnošću utvrdi ispravnost sigurnosnog ventila, ali ne manje od dvije minute.
Izvodi se zrakom ili drugim prihvatljivim tehničkim plinom poznatih karakteristika. Ispitivanje nepropusnosti provodi se pjenušavim sredstvom.


Vizualna kontrola i ispitivanje čvrstoće (Tlačna/hidraulična proba)

Vizualna se kontrola radi prije početka, za vrijeme i nakon ispitivanja. Vizualnom se kontrolom utvrđuje opće stanje ventila sigurnosti, stanje i rad vitalnih dijelova, a posebno se kontrolira gibanje pomičnih dijelova koje mora biti bez smetnji.
U slučaju da se utvrdi opravdana sumnja u stanje kućišta ventila sigurnosti potrebno je napraviti hidrauličku ili pneumatsku tlačnu probu.

Izvodi se vodom ili drugom prihvatljivom kapljevinom poznatih karakteristika.
Dio ventila od ulaznog priključka do sjedišta s pladnjem ispituje se tlakom koji je 1,5 puta veći od maksimalnog radnog tlaka koji deklarira proizvođač i za koji je ventil konstruiran.
Dio ventila na izlaznoj strani ispituje se, ukoliko je ventil deklariran za narinuti tlak na izlazu, s tlakom koji je 1,5 puta veći od maksimalnog izlaznog tlaka koji deklarira proizvođač i za koji je ventil konstruiran.

Pneumatska proba
Izvodi se zrakom ili drugim prihvatljivim plinom u slučaju kad:

  • konstrukcija i izvedba ventila ne dopušta ispitivanje kapljevinom
  • se ventil koristi u sustavima gdje i najmanja količina kapljevine ne smije biti prisutna.

Kod pneumatskih ispitivanja treba poduzeti sve mjere sigurnosti kako bi se izbjegle eventualne nezgode.


Označavanje sigurnosnog ventila

Nakon uspješno izvršenog ispitivanja ventil se plombira olovnom plombom na koju se utiskuje znak ispitivača koji je obavio ispitivanje.

Nakon identifikacije i plombiranja sigurnosnog ventila izrađuje se „IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU“ i dostavlja odgovornoj osobi na ovjeravanje. Osim potpisa odgovorne osobe izvješće potpisuje i ispitivač koji je proveo ispitivanje sigurnosnog ventila.